Apie mus

Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas pagrindinis tikslas – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėje.

Kauno tvirtovės tyrimams svarbus buvo projektas AT FORT, tai „Europos tvirtovių tyrimas – vietos darnios plėtros skatinimas“ – INTERREG IVC tarpregioninio bendradarbiavimo programos projektas. „AT FORT“ projektas apima karinio paveldo vietovių atstovus, kuriuos vienija gilus įsitikinimas, kad šių vietovių išsaugojimas kartu siekiant ekonominio efekto, gali būti sėkmingas tik pasitelkiant kūrybiškumą, kooperuojantis bei keičiantis patirtimi.

Projekto „AT FORT“ tikslas – palengvinti „naujam gyvenimui prikeliamų“ karinio paveldo teritorijų išsaugojimą surandant ir pateikiant sėkmingus pasinaudojimo palankiomis situacijomis ar sąlygomis pavyzdžius, būdus ir metodus bei sukurti bendradarbiavimo platformą jų naudotojams.

Daugiau informacijos www.atfort.eu

Pasidalinti:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Mes socialiniuose tinkluose:

Facebook Youtube