Svarbi diena Kauno tvirtovės istorijoje
Įrašo data: 2017-12-23

Garbieji Kauno tvirtovės piliečiai,

paskutinę darbo dieną prieš Kalėdų šventę įvyko svarbus istorinis įvykis – Kauno tvirtovės objektai, iki tol priklausę Turto bankui ir perduoti Kauno miesto savivaldybei, dabar juridiškai patikėjimo teise perduoti viešajai įstaigai – Kauno tvirtovės parkui. Tokiu būdu atliktas svarbus šios įstaigos veiklos uždavinys – vienai įstaigai patikėti nesutvarkytą Kauno tvirtovės paveldą, kad pasinaudojant Europos sąjungos, Lietuvos Respublikos, savivaldybių ir kitų fondų parama bei mūsų žmonių pagalba Kauno tvirtovė būtų prikelta naujam gyvenimui. Siekiama išlaikant paveldo objektų vertingąsias savybes, surasti tvirtovės objektams naujas funkcijas, kurios leistų šiems objektams būti naudingais: susikurtų naujos darbo vietos, atsirastų naujos erdvės miesto gyventojams, bendruomenėms ir turistams.

2017 m. gruodžio 22 dieną parkui atiteko: II, IV, V ir dalis VI forto, sandėlių kompleksai Ašmenos 2-oji g. 25A, Baterijos pl. 2, Baterijos pl. 5, J. Bakanausko g. 99, Linkuvos įtvirtinimų dalys Josvainių g. 31A,B,C, Kėdainių g. 23; taip pat statiniai, esantys Ežiuolių aklg. 32, Gudobelių takas 4A, Gudobelių takas 9A, Kaltinėnų g. 6, Lakūnų pl. 15E, F, Lakūnų pl. 63B, Perkūno al. 2A.

Gauti dokumentai sudaro sąlygas parkui teikti paraiškas įvairiems fondams, vykdyti projektinę veiklą, rengti objektų tvarkymo projektus, atsivesti komunikacijas, sudaryti įvairias sutartis su fortuose veikiančiomis organizacijomis. Tokiu būdu savo veiklą pilnumoje galės legalizuoti asociacijos Kauno tvirtovė įgulos, kitos veikla fortuose suinteresuotos organizacijos (šiuo metu Kauno tvirtovės įgulos yra I, III, IV, V, VI, VIII, XI fortuose, 8 stacionarioje baterijoje, kairiojo Nemuno kranto sandėliuose ir Šančių kariniame miestelyje). Vyksta pokalbiai apie II forto įgulos steigimą. Tiesa, pagal patikėjimo teisės sutartį nuomoti Kauno tvirtovės parkas teisės neturi, taigi esant reikalui sutartis bus pasirašoma su Kauno miesto savivaldybe, parkui paliekant tarpininko ir tikriausiai operatoriaus pareigas.

Patikėjimo teisė reiškia savivaldybės funkcijų delegavimą viešajai įstaigai, todėl organizacijai teks didelė atsakomybė sprendžiant matomas ir nematomas Kauno tvirtovės problemas. Tai parko vadovybė supranta ir prisiima sąmoningai, suprasdama, kad be pasiryžimo, tam tikros rizikos prisiėmimo Kauno tvirtovės neišsaugosi ir naujam gyvenimui neprikelsi.

Ką šis juridinis aktas reiškia artimiausiu laiku?

Pirmiausiai reikia susipažinti su visa esama perimamų Kauno tvirtovės objektų dokumentacija, teisine situacija, nustatytomis ribomis. Akivaizdu, kad ne visur bus suformuoti sklypai, aiškios jų ribos, tinkamai įvardinti istoriniai pastatai ir jų kompleksai. Buvusiose turto banko dokumentuose visi šie objektai vadinami fortais, o po pavadinimais dažniausiai yra tik atskiri pastatai, ne tik fortai, bet ir tarpinės kareivinės, baterijos, sandėliai ir kt. Dėl to reikės daiktus įvardinti savo vardais, kai kuriuos jų apjungti, patikrinti, ar tinkamai nustatytos ribos, ar jos nėra pažeistos paskutiniais metais Kaune vykdytų statybų.

Antra – sudaryti sutartis su fotuose esančiomis asociacijos Kauno tvirtovė įgulomis ir kitais forto naudotojais dėl konkrečių forto tvarkymo darbų.

Trečia – kiek galima greičiau atvesti elektrą, kad ir laikinais įvadais, kad būtų galima naudoti įrankius ir sudaryti fortuose minimalias sąlygas veiklai.

Lieka nemažai atvirų klausimų, pavyzdžiui, kaip reikės spręsti žemės mokesčio ir nekilnojamo turto mokesčių klausimą

Su Kauno rajonu toliau vyksta diskusijos, kokiu juridiniu pagrindu perimti Kauno rajone esančius objektus. Tikimės jas pabaigti 2018 m. pradžioje, siekiant vienu metu spręsti tiek mieste, tiek rajone esančias Kauno tvirtovės problemas.

Kauno tvirtovės parkas nesiekia tvirtovę sutvarkyti sau: didžioji dalis objektų, aptvarkyti, su komunikacijomis ir aiškumu, ką dar reikia padaryti, ieškos savo naujųjų šeimininkų, turinčių viziją ir pajėgumų ją įgyvendinti. Parkas ilgalaikėje perspektyvoje turėtų užsiimti tik turizmo ir edukacijos veiklomis, projektų vystymu, rengti naujas tvirtovės gidų ir tvarkytojų kartas. Tačiau prireiks nemažai laiko, kol Kauno tvirtovės paveldas įgaus reikalingą išvaizdą. Taigi mūsų kartai tikrai bus ką nuveikti.

Prieš mėnesį lankėmės Berlyno Špandau (Spandau) tvirtovėje, kur pasirašėme stojimo į Europos tvirtovių ir įtvirtintų vietų federacijos steigimo bei narystės sutartį. Sena bičiulė, buvusi muziejaus direktorė Andrea Taison, savo tvirtovės tvarkymui paskyrusi ne vienerius metus, įgyvendino savo svajonę: sutvarkė ir naujoms funkcijoms pritaikė senosios tvirtovės patalpas visu 100 procentų, parengė naują tvirtovės tvarkytojų kartą ir išėjo į užtarnautą poilsį. Baltu pavydu žvalgėme į senovės slavų ir atvykusių germanų pilių liekanas archeologinėje ekspozicijoje, naujam gyvenimui prikeltas II Pasaulinio karo metu apgriautas Tiergarteno statulas, puikiai menininkų veiklai pritaikytas kareivines. Juk dar 2005 m., kai lankėmės pirmą kartą, visose tose erdvėse buvo apleisti pastatai, jautėsi stiprus paskutiniojo karo kvapas. Tebūnie šis pavyzdys ir mums kelrode žvaigžde.

Su šia džiaugsminga žinia norėčiau pasveikinti visus asociacijos Kauno tvirtovė ir Kauno tvirtovės parko narius ir darbuotojus, jų šeimos narius, visus mūsų partnerius ir Kauno tvirtovei neabejingus žmones su šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais, I pasaulinio karo pabaigos ir Lietuvos valstybės atkūrimo Šimtmečio metais

Asociacijos Kauno tvirtovė pirmininkas

Kauno tvirtovės parko direktorius

Prof. Dr. Valdas Rakutis

Pasidalinti:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Mes socialiniuose tinkluose:

Facebook Youtube