Parko lankymo taisyklės

KAUNO TVIRTOVĖS PARKO LANKYMO TAISYKLĖS

Kauno tvirtovė yra įdomus, neįprastas ir paslapčių kupinas karo architektūros kompleksas, šiuo metu tvarkomas ir pritaikomas šių laikų reikmėms viešosios įstaigos „Kauno tvirtovės parkas“ ir asociacijos „Kauno tvirtovė“ pajėgomis. Šios pastangas remia Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybės.

Kauno tvirtovės objektai yra kultūros paveldo dalis, todėl juos reikia saugoti, puoselėti ir tvarkyti. Tvirtovės objektams išsaugoti, palaikyti jų būklę reikia lėšų, todėl labai svarbu jog tie, kurie lankosi tvirtovėje ir čia organizuoja veiklas, prisidėtų prie jos išlaikymo.

Fortai, baterijos ir kiti tvirtovės objektai buvo pritaikyti ne turizmui, o karo reikmėms. Per dešimtmečius juos griovė priešų artilerija ir vagystės, todėl tvirtovė yra stipriai apgriuvusi, paveikta erozijos. Tvarkytojai dėjo pastangas apsaugoti lankytojus juo stačių šlaitų ir atvirų šulinių, bet fortai ir toliau lieka didesnio pavojaus zona. Siekiant išvengti nelaimių, reikėtų laikytis šių taisyklių:

 1. Parko lankytojai fortuose ir įtvirtinimuose gali vaikščioti tik specialiai pažymėtais takais.

 2. Organizuojant bet kokius renginius ar susibūrimus Kauno tvirtovės parke, būtina juos suderinti su parko administracija.

 3. Parko lankytojams draudžiama:

  1. lankytis įspėjamaisiais ženklais pažymėtose fortų vietose bei įtvirtinimų patalpose be gidų palydos; Ekskursijos užsakomos tel. +370 671 36 098. Daugiau informacijos: http://atfort.kaunas.lt ;

  2. lankytis fortų ar įtvirtinimų vidinėse patalpose nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d. (šikšnosparnių žiemojimo laikotarpiu);

  3. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, ženklus, priešgaisrinius įrenginius;

  4. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus;

  5. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų parko lankytojų ar vietos gyventojų poilsį;

  6. atlikti bet kokius veiksmus, kurie gali kelti pavojų žmonių saugumui fortuose;

  7. leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos;

  8. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;

  9. kasinėti žemę;

  10. deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas. Pastebėjus gaisrą, jį būtina užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma – apie gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei, ir parko administracijai, vietos savivaldos institucijai.

4. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus būtina pranešti parko administracijai.

Pasidalinti:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Mes socialiniuose tinkluose:

Facebook Youtube