Veikla

KAUNO TVIRTOVĖS PARKO AKADEMIJA: MISIJA IR VEIKLOS KRYPTYS

Tvirtovės akademija – mažiausias VŠĮ „Kauno tvirtovės parkas“ skyrius, turintis tik 1 etatą. Jį pasidalinę dirba 3 specialistai: istorikas – archyvistas, istorikas archeologas, architektas Kauno tvirtovės gynybinių objektų ir statinių istorijos žinovas.

VŠĮ Kauno tvirtovės parko prioritetinė kryptis yra organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, įveiklinimo veiksmų mokslinis pagrindimas.

Tvirtovės akademija atlieka šviečiamąją ir mokslo sklaidą apie gynybinius, fortifikacinius įrengimus, karinius statinius, įvairius mokymus.

Tvirtovės akademijos  skyriaus prioritetinis tikslas yra organizuoti, koordinuoti ir kryptingai vykdyti mokslinius tyrimus – istorinius, urbanistinius, architektūrinius, archyvinius, skatinti bendruomenių bendradarbiavimą.

Kasdieninėje veikloje Tvirtovės akademijos skyrius dalyvauja patikėjimo teise perimant buvusius tvirtovės objektus iš Kauno miesto ir Kauno rajonų turto skyrių. Šiuo metu perimti 62 objektai iš Kauno miesto ir 7 objektai iš Kauno rajono savivaldybių. Kauno rajono savivaldybės objektams inicijuotas sklypų formavimas ir paskirties nustatymas.

Mokslinė praktinė veikla skyriaus darbuotojai neapsiriboja – rengia ir vertina projektavimo sąlygas ir užduotis projektų rengėjams.

Tvirtovės akademijos skyrius rengia ir vykdo mokslo ir bendruomeninius projektus, dalyvauja įvairiose mokslo programose. Skyriaus darbuotojai dalyvauja rengiant LKT, KPD ir INTERREGO projektuose.

Pasidalinti:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Mes socialiniuose tinkluose:

Facebook Youtube